บทความสาระ

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ควบคุม

สร้างเมื่อ 29 กันยายน 2560 | ผู้ชม 13 ครั้ง

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center)

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประธานในพิธี และนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งศูนย์ควบคุมฯ นี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว.Update : 29 กันยายน 2560 (09:27)

บทความสาระ

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไป

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไป
  ผู้ชม 1 ครั้ง

 • กฎหมายใหม่ มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้(5ก.ย.2560) เงินเดือนไม่เกิน 20000 บาท

  กฎหมายใหม่ มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้(5ก.ย.2560) เงินเดือนไม่เกิน 20000 บาท
  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น27

  เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น27
  ผู้ชม 5 ครั้ง

 • สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา

  สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
  ผู้ชม 6 ครั้ง

MORE ALL