ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด?

สร้างเมื่อ 04 กรกฎาคม 2559 | ผู้ชม 1,831 ครั้ง

บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด?

ในการที่บุคคลใดจะต้องรับผิดทางอาญานั้น ประมวลกฏหมายอาญามาตรา ๕๙ บัญญัติวางหลักไว้ให้บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ต้องรับผิดเมื่อกระทำโดยประมาทหรือมิได้มีเจตนา 
แล้วคำว่า เจตนานั้นรู้ได้อย่างไรในเมื่อเจตนาเป็นเรื่องที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของผู้กระทำ กฏหมายเองจึงได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การกระทำโดยเจตนา ได้แก่ กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำ และขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล้.เห็นผลของการกระทำนั้น และคำว่า เล็งเห็นผลนั้นศาลฎีกาได้พิพากษาวางหลักมาโดยตลอดว่าคือ เล็งเห็นว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ ไม่ใช่เพียงแค่คาดเดาเอาว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้หากเกิดก็เล็งเห็นผลอย่างนี้ไม่ใช่
ส่วนคำว่าประมาทนั้นกฏหมานก็วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ได้แก่ การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่
เมื่อเราได้ทราบหลักเกณฑ์แยกดังกล่าวแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าแล้วเหตุใดกฏหมายจึงเอาโทษแก่คนกระทำโดยเจตนาและประมาทต่างกัน เพราะในทางอาญา กฏหมายมองว่าคนที่กระทำโดยประมาทนั้น ผู้ที่กระทำไม่ได้กระทำลงไปด้วยการมีสำนึกแห่งจิตคิดชั่วร้ายกระทำให้เขาเสียหาย เมื่อผู้กระทำไม่ได้มีสำนึกแห่งจิตคิดชั่วร้ายแล้วก็ย่อมต้องให้อภัยเขาในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น นาย ก ใช้ปืนยิงนาย ข เพราะเกลีดขี้หน้า กับ นาย A เก็บปืนไม่ดีทำปืนตกลั่นถูก b ตาย ผลแห่งการกระทำของทั้ง กและa คือการสูญเสีย ๑ ชีวิตเท่ากันถ้าตามหลักตาต่อตาฟันต่อฟัน นาย ก และ นาย a ต้องตายตกตาม ข และ b ไป ถามว่าอย่างนี้เป็นธรรมแก่ นาย a หรือไม่ เมื่อนาย a เขาไม่ได้มีจิตคิดชั่วร้ายต้องการให้นาย b ตายเลย สังคมควรให้อภัยแก่เขาหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนาย a ประมาทรู้ว่าปืนเป็นอาวุธร้ายแรงแต่ไม่เก็บให้ดี ก็ควรลงโทษให้หลาบจำจะได้ระมัดระวังในคราวต่อไป
ดังนี้กฏหมายอาญาจึงได้กำหนดให้บทลงโทษแตกต่างกันระหว่างการกระทำโดยเจตนากับประมาท เพราะกฏหมายเป็นเครื่องในการลงโทษผู้กระทำผิดไม่ใช่เครื่องมือในการแก้แค้น
พบกับสาระดีๆกับ clc ได้ใหม่ในคราวต่อไป

Update : 21 สิงหาคม 2560 (15:57)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • 10 ปี การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  10 ปี การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ชม 1,620 ครั้ง

 • การทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้

  การทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้
  ผู้ชม 2,262 ครั้ง

 • รถหายในห้าง แบบไม่มีบัตรจอด ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่!

  รถหายในห้าง แบบไม่มีบัตรจอด ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่!
  ผู้ชม 1,988 ครั้ง

 • บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด?

  บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด?
  ผู้ชม 1,832 ครั้ง

MORE ALL