บทความสาระ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง งดให้คำปรึกษา

สร้างเมื่อ 03 พฤษภาคม 2564 | ผู้ชม 51 ครั้ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง งดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และให้ยกเลิกตารางการนั่งเวรปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาเฉพาะ ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/2021/04/30/1-450/

Update : 03 พฤษภาคม 2564 (09:45)

บทความสาระ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง งดให้คำปรึกษา

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง งดให้คำปรึกษา
  ผู้ชม 52 ครั้ง

 • ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

  ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
  ผู้ชม 367 ครั้ง

 • ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..

  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..
  ผู้ชม 416 ครั้ง

 • ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..

  ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..
  ผู้ชม 363 ครั้ง

MORE ALL