บทความสาระ

ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

สร้างเมื่อ 28 เมษายน 2563 | ผู้ชม 367 ครั้ง

ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มที่ศาลแพ่ง (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม) โดยศาลแพ่งได้มีคำสั่งออกประกาศ เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม


อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/2020/4-24-1/


Update : 28 เมษายน 2563 (10:45)

บทความสาระ

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง งดให้คำปรึกษา

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง งดให้คำปรึกษา
  ผู้ชม 52 ครั้ง

 • ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

  ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
  ผู้ชม 368 ครั้ง

 • ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..

  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..
  ผู้ชม 417 ครั้ง

 • ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..

  ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..
  ผู้ชม 364 ครั้ง

MORE ALL