บทความสาระ

“การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 33

สร้างเมื่อ 09 มีนาคม 2563 | ผู้ชม 112 ครั้ง

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง เปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 33

 

วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

การยื่นสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง = ยื่นเอกสารและใบสมัครได้ที่ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ชั้น 2 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สมัครทางไปรษณีย์ = ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส หลักสี่ เลขที่บัญชี 9480179036 ชื่อบัญชี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมาที่ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

 

**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 400 คน**

***ทั้งนี้ หากมีผู้ยื่นสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว สภาทนายความ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-522-7124 ถึง 27, 02-522 7143 ถึง 47 ต่อ 212 – 213 หรือที่อีเมล์ nsa_lct@hotmail.com, notarial@lawyerscouncil.or.th

อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/2020/3-2-1/

Update : 09 มีนาคม 2563 (09:42)

บทความสาระ

 • “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 33

  “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 33
  ผู้ชม 144 ครั้ง

 • ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

  ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
  ผู้ชม 149 ครั้ง

 • ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..

  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..
  ผู้ชม 138 ครั้ง

 • ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..

  ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..
  ผู้ชม 162 ครั้ง

MORE ALL