บทความสาระ

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สร้างเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 | ผู้ชม 25 ครั้ง

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2563

*ไม่รับลงทะเบียนสอบทางไปรษณีย์ ทุกกรณี
* มาลงทะเบียนสอบด้วยตัวเอง
* ไม่สะดวกมาลงทะเบียนสอบด้วยตัวเอง ให้คนอื่นดำเนินการแทน โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนา

สถานที่สมัคร
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
249 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/2020/2-14-1-2/

Update : 18 กุมภาพันธ์ 2563 (09:57)

บทความสาระ

 • ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..

  ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..
  ผู้ชม 13 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา....(ภาค 1)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา....(ภาค 1)
  ผู้ชม 20 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา ..ภาค6...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา ..ภาค6...
  ผู้ชม 18 ครั้ง

 • แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 52และผู้รักษาสถานภาพ

  แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 52และผู้รักษาสถานภาพ
  ผู้ชม 25 ครั้ง

MORE ALL