บทความสาระ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ....

สร้างเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2563 | ผู้ชม 35 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2563

เปิดรับสมัคร : 13 – 17 มกราคม 2563 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 100 บาท

วันเวลาและสถานที่อบรม : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 

***จำนวนรับสมัคร 450 คน***

 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download

ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download

ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว : Download

Update : 04 กุมภาพันธ์ 2563 (10:02)

บทความสาระ

 • ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..

  ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..
  ผู้ชม 13 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา....(ภาค 1)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา....(ภาค 1)
  ผู้ชม 20 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา ..ภาค6...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา ..ภาค6...
  ผู้ชม 18 ครั้ง

 • แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 52และผู้รักษาสถานภาพ

  แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 52และผู้รักษาสถานภาพ
  ผู้ชม 25 ครั้ง

MORE ALL