บทความสาระ

..“การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 32

สร้างเมื่อ 06 มกราคม 2563 | ผู้ชม 6 ครั้ง

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 32

นเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

การยื่นสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง = ยื่นเอกสารและใบสมัครได้ที่ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ชั้น 2 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะครบจำนวน 400 คน (ในวันและเวลาราชการ)

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

 

**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 400 คน**

***ทั้งนี้ หากมีผู้ยื่นสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว สภาทนายความ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-522-7124 ถึง 27, 02-522 7143 ถึง 47 ต่อ 212 – 213 หรือที่อีเมล์ nsa_lct@hotmail.com, notarial@lawyerscouncil.or.th

อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/2020/1-3-2/

Update : 06 มกราคม 2563 (10:28)

บทความสาระ

 • ..“การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 32

  ..“การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 32
  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • สภาทนายความจัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมาย....

  สภาทนายความจัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมาย...."
  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • สภาทนายความเปิดรับสมัคร...ทนายความอาสาฯ...รุ่นที่ 5

  สภาทนายความเปิดรับสมัคร...ทนายความอาสาฯ...รุ่นที่ 5
  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ”

  “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ”
  ผู้ชม 25 ครั้ง

MORE ALL