บทความสาระ

สภาทนายความเปิดรับสมัคร...ทนายความอาสาฯ...รุ่นที่ 5

สร้างเมื่อ 25 ธันวาคม 2562 | ผู้ชม 15 ครั้ง

สภาทนายความเปิดรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 5

Update : 25 ธันวาคม 2562 (11:53)

บทความสาระ

 • ..“การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 32

  ..“การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 32
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • สภาทนายความจัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมาย....

  สภาทนายความจัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมาย...."
  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • สภาทนายความเปิดรับสมัคร...ทนายความอาสาฯ...รุ่นที่ 5

  สภาทนายความเปิดรับสมัคร...ทนายความอาสาฯ...รุ่นที่ 5
  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ”

  “ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิชาชีพทนายความ”
  ผู้ชม 24 ครั้ง

MORE ALL