บทความสาระ

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน....

สร้างเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 | ผู้ชม 225 ครั้ง

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) รุ่นที่ 20 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (***ด่วนจำนวนจำกัด***)

คุณสมบัติผู้เรียน : เป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการศึกษา : เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

วิชาที่เปิดสอน :
– การวางแผนภาษี 2
– กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ
– กฎหมายปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
– กฎหมายวิธีพิจารณาคดีพิเศษ
– หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง (วิชาบังคับไม่มีหน่วยกิต)

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร : ศึกษารายวิชา วิชาละ 8,000.- บาท

สมัครได้ที่ : ที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง โทร. 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 322

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ดาวน์โหลดตารางเรียน : Download
อ้างอิง : 

Update : 14 พฤษภาคม 2562 (09:19)

บทความสาระ

 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกาศ...

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกาศ...
  ผู้ชม 42 ครั้ง

 • สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน....

  สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน....
  ผู้ชม 226 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯรุน3

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯรุน3
  ผู้ชม 224 ครั้ง

 • ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 (ส่วนกลาง)

  ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 (ส่วนกลาง)
  ผู้ชม 259 ครั้ง

MORE ALL