บทความสาระ

ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ...และ ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชารุ่น 50

สร้างเมื่อ 26 เมษายน 2562 | ผู้ชม 249 ครั้ง

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่าและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ


แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่าและกำหนดการอบรมจริยธรรม
ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62
ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

รายละเอียดในวันสอบ
……………………………………………………………………….
*** เริ่มแรกรายงานตัวตามเลขประจำตัวลงทะเบียน A – M
และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เข้าห้องนั่งตามแถวที่นั่ง 1 – 30 จะไม่มีแถว A – M เหมือนตอนลงทะเบียน ***
*** ปัญหาส่วนมากนักศึกษาจะไม่ดูแถวที่นั่งจะดูแค่ว่า ลงทะเบียนแถว A แถว B นั่งแถวไหน
………………………………………………………………………
– กรณีผู้ผ่านการสอบทั้งสองปรเภทให้รายงานตัวในประเภทผู้ฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี เป็นหลัก
– กรณีผู้ขอเลื่อนการสอบปากเปล่าหรือสอบตกจากรุ่นที่แล้ว ให้รายงานตัวในแถว

อ้างอิง https://www.lawyerscouncil.or.th/news/2019/04/24/1-213/

Update : 26 เมษายน 2562 (12:54)

บทความสาระ

 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกาศ...

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกาศ...
  ผู้ชม 43 ครั้ง

 • สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน....

  สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน....
  ผู้ชม 226 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯรุน3

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯรุน3
  ผู้ชม 224 ครั้ง

 • ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 (ส่วนกลาง)

  ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 (ส่วนกลาง)
  ผู้ชม 259 ครั้ง

MORE ALL