บทความสาระ

ระเบียบการสอบ และแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

สร้างเมื่อ 17 มกราคม 2562 | ผู้ชม 38 ครั้ง

ระเบียบการสอบ และแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51


ระเบียบการสอบ และแผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/news/2019/01/09/3-26/

Update : 17 มกราคม 2562 (10:14)

บทความสาระ

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯรุ่น 1และ 2

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯรุ่น 1และ 2
  ผู้ชม 8 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ...โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ3

  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ...โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ3
  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม.โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา3

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม.โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา3
  ผู้ชม 22 ครั้ง

 • กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

  กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52
  ผู้ชม 38 ครั้ง

MORE ALL