บทความสาระ

กำหนดการและระเบียบการสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1

สร้างเมื่อ 11 มกราคม 2562 | ผู้ชม 14 ครั้ง

กำหนดการและระเบียบการสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62


กำหนดการและระเบียบการสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62
อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/news/2019/01/07/1-122/

Update : 11 มกราคม 2562 (09:07)

บทความสาระ

 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา...(ภาค 5)

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา...(ภาค 5)
  ผู้ชม 10 ครั้ง

 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ....(ภาค 6)

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ....(ภาค 6)
  ผู้ชม 11 ครั้ง

 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง (ภาค 2)

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง (ภาค 2)
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • ประกาศแถลงการเรื่อง กรณีวันและระยะเวลาการรับสมัครนายกและกรรมการสภาทนาย

  ประกาศแถลงการเรื่อง กรณีวันและระยะเวลาการรับสมัครนายกและกรรมการสภาทนาย
  ผู้ชม 11 ครั้ง

MORE ALL