บทความสาระ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสถานที่สอบภาคปฏิบัติรุ่น 50

สร้างเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 | ผู้ชม 53 ครั้ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสถานที่สอบภาคปฏิบัติรุ่น 50 และเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายภาคปฏิบัติรุ่น 50 และผู้รักษาสถานภาพ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสถานที่สอบภาคปฏิบัติรุ่น 50 และเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายภาคปฏิบัติรุ่น 50 และผู้รักษาสถานภาพอ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/12/20/1-113/

Update : 24 ธันวาคม 2561 (08:56)

บทความสาระ

 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา...(ภาค 5)

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา...(ภาค 5)
  ผู้ชม 10 ครั้ง

 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ....(ภาค 6)

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ....(ภาค 6)
  ผู้ชม 11 ครั้ง

 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง (ภาค 2)

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง (ภาค 2)
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • ประกาศแถลงการเรื่อง กรณีวันและระยะเวลาการรับสมัครนายกและกรรมการสภาทนาย

  ประกาศแถลงการเรื่อง กรณีวันและระยะเวลาการรับสมัครนายกและกรรมการสภาทนาย
  ผู้ชม 11 ครั้ง

MORE ALL