ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หนี้

สร้างเมื่อ 04 กรกฎาคม 2559 | ผู้ชม 1,293 ครั้ง

"หนี้"คำนี้อาจจะเป็นคำที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูในสังคมปัจจุบัน โดยหนี้นั้นในทางกฏหมายนั้นมีบ่อเกิดได้ ๒ ลักษณะคือนิติเหตุและนิติกรรม ซึ่งนิติเหตุนั้นหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความผูกพันกันขึ้นระหว่างบุคคลหรือเกิดสิทธิและหน้าที่กันขึ้นระหว่างบุคคล เช่น การเกิดอุบัติเหตุ,การเกิดหรือตายของบุคคล เป็นต้น ส่วนนิติกรรมนั้นหมายถึงการีใดที่บุคคลทำด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการเกิดนิติสัมพันธ์กันจึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิด เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิระหว่างบุคคล เช่น การหมั้น,การสมรส,การซื้อขาย เป็นต้น ซึ่งหนี้ในความเข้าใจของหลายท่านอาจเข้าใจว่าต้องเป็นการชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กัน แต่แท้จริงแล้วนั้น การชำระหนี้รวมถึงการกระทำการใดหรือการงดเว้นการกระทำการใดด้วย เช่น ก ตกลงจ้าง ข ให้มาทำงานให้ โดยตกลงให้ค่าจ้างแก่ ข ดังนี้ หนี้ของ ก คือจ่ายเงินค่าแรงให้ ข ส่วน ข ก็มีหนี้ที่ต้องชำระให้แก่ ก คือการทำงานให้ อันเป็นการกระทำ เป็นต้นและหนี้บางอย่างนั้นกฏหมายไม่อนุญาตให้บังคับเอาหนี้นั้นโดยตรงได้เจ้าหนี้ชอบแต่เพียงที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนหากลุูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นคือการหมั้น กฏหมายไม่อนุญาตให้คู่หมั้นฟ้องบังคับให้คู่หมั้นทำการสมรสกับตนเองได้เนื่องจากการสมรสต้องกระทำด้วยใจสมัครเท่านั้น เมื่อเราเข้าใจบ่อเกิดแห่งหนี้ และ การชำระหนี้แล้ว เมื่อเกิดข้อพิพาทกันขึ้นเราก็จะสามารถบังคับกันได้ตามกฏหมายอย่างถูกต้อง สาระดีๆโดย clc

Update : 22 สิงหาคม 2560 (10:05)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • 10 ปี การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  10 ปี การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ชม 1,569 ครั้ง

 • การทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้

  การทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้
  ผู้ชม 2,132 ครั้ง

 • รถหายในห้าง แบบไม่มีบัตรจอด ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่!

  รถหายในห้าง แบบไม่มีบัตรจอด ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่!
  ผู้ชม 1,927 ครั้ง

 • บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด?

  บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด?
  ผู้ชม 1,776 ครั้ง

MORE ALL