บทความสาระ

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 30 .......

สร้างเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2561 | ผู้ชม 81 ครั้ง

ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง เปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 30 (ส่วนภูมิภาค)


ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง เปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 30 (ส่วนภูมิภาค)

วันเวลาและสถานที่ : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมประจันทร์สุดา โรงแรมระยองสตาร์ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การยื่นสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง = ยื่นเอกสารและใบสมัครได้ที่ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ชั้น 2 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

สมัครทางไปรษณีย์ = ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร หลักฐานโอนเงินค่าธรรมเนียมมาที่ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร) เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

**รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 คน**

***ทั้งนี้ หากมีผู้ยื่นสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว สภาทนายความ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 212 – 213 หรือที่อีเมล์ nsa_lct@hotmail.com, notarial@lawyerscouncil.or.th

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/11/01/1-103/

Update : 05 พฤศจิกายน 2561 (08:24)

บทความสาระ

 • “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 13″

  “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 13″
  ผู้ชม 4 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ.....

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ.....
  ผู้ชม 8 ครั้ง

 • เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20

  เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20
  ผู้ชม 18 ครั้ง

 • โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 2

  โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 2
  ผู้ชม 33 ครั้ง

MORE ALL