บทความสาระ

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 4

สร้างเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 | ผู้ชม 34 ครั้ง

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 4


สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดอบรมหลักสูตร “Legal English Training” หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ (Level 1, Level 2, Level 3) 

เปิดรับสมัคร : วันที่ 29 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2561

สอบวัดระดับ : วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

เปิดอบรม : วันที่ 13 มกราคม – 13 มีนาคม 2562 (เรียนทุกวันอาทิตย์ ภาคเช้า = ทฤษฎี, ภาคบ่าย = ปฏิบัติ) ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*** Level 1, Level 2 อบรมหลักสูตร 60 ชั่วโมง (มอบประกาศนียบัตร)***

*** Level 3 อบรมหลักสูตร 72 ชั่วโมง (มอบประกาศนียบัตร)***

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :

 • Level 1 = ทนายความ 9,500 บาท, บุคคลทั่วไป 15,000 บาท
 • Level 2 = ทนายความ 13,000 บาท, บุคคลทั่วไป 18,000 บาท
 • Level 3 = ทนายความ 16,000 บาท, บุคคลทั่วไป 19,500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download


อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/10/26/1-98/

Update : 29 ตุลาคม 2561 (08:56)

บทความสาระ

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร“หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร.

  พิธีมอบประกาศนียบัตร“หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร.
  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท..

  ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท..
  ผู้ชม 9 ครั้ง

 • ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ...

  ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ...
  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 30 .......

  ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 30 .......
  ผู้ชม 27 ครั้ง

MORE ALL