เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 13”

รับสมัคร : วันที่ 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 (08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักระงับข้อพิพาททางเลือก สภาทนายความ ชั้น 1

อบรม : วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 1000 บาท

 

ดาวโหลดใบสมัคร : Download

 

***รับจำนวนจำกัด 200 คน เท่านั้น***

โดยเรียงตามลำดับการยื่นใบสมัคร และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนดไว้


อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/10/12/1-92/