บทความสาระ

ประกาศรับสมัครทนายความสิ่งแวดล้อมอาสา

สร้างเมื่อ 20 กันยายน 2561 | ผู้ชม 102 ครั้ง

ประกาศรับสมัครทนายความสิ่งแวดล้อมอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์


สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครทนายความสิ่งแวดล้อมอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  ประสงค์รับสมัครและแต่งตั้งทนายความสิ่งแวดล้อมอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับหรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมีมูลเหตุมาจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และนั่งเวรให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 30 ท่าน  จึงประกาศรับสมัครทนายความสิ่งแวดล้อมอาสาดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพดี  และทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบและตั้งใจอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาและถูกสอบสวนคดีมรรยาททนายความ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สวมครุยเนติบัณฑิต จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบอนุญาตทนายความ
 • สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อม

 กำหนดเปิดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2561

 วันที่สัมภาษณ์

 • วันที่ 4 ตุลาคม 2561

 วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นทนายความสิ่งแวดล้อมอาสา

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2561

*** ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการกำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเป็นทนายความสิ่งแวดล้อมอาสาประจำสำนักงาน ***

 

สถานที่รับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์ 02– 522-7124 ถึง 27, 02-522-7143 ถึง 47 โทรสาร 02-522-7119

ไปรษณีย์อิเลกโทรนิกส์ : karntida_2524@outlook.co.thsorn_may@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ :  นางสาวณัฐณิชชา สถิตย์สิริพร, นางสาวญาณิศา วงศ์มณีรัตนชัย, นายผดุงพงศ์  เทือกจันคำ


อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/09/20/1-82/

Update : 20 กันยายน 2561 (13:39)

บทความสาระ

 • “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 13″

  “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 13″
  ผู้ชม 4 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ.....

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ.....
  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20

  เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20
  ผู้ชม 18 ครั้ง

 • โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 2

  โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 2
  ผู้ชม 32 ครั้ง

MORE ALL