บทความสาระ

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ภาค 3

สร้างเมื่อ 13 กันยายน 2561 | ผู้ชม 91 ครั้ง

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ภาค 3


ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ภาค 3 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29-30 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/09/11/3-11/

Update : 13 กันยายน 2561 (11:49)

บทความสาระ

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร“หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร.

  พิธีมอบประกาศนียบัตร“หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร.
  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท..

  ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท..
  ผู้ชม 9 ครั้ง

 • ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ...

  ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ...
  ผู้ชม 16 ครั้ง

 • ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 30 .......

  ประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 30 .......
  ผู้ชม 27 ครั้ง

MORE ALL