บทความสาระ

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

สร้างเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 | ผู้ชม 76 ครั้ง

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50


ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

วิธีการยื่นแจ้งฝึกหัดงาน
– ยื่นแจ้งฝึกหัดงานด้วยตัวเอง
– ยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้ (ไม่ต้องมอบอำนาจ)
– ยื่นแจ้งฝึกหัดงานได้ทางไปรษณีย์
*** อย่าลืมแนบสำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นรับรองการเข้าฝึกหัดงาน ***

ดาวน์โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงานรุ่น 50 : Download

กรณีส่งทางไปรษณีย์

กรุณาส่งเอกสารมาที่
249 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/07/25/1-60/

Update : 31 กรกฎาคม 2561 (10:06)

บทความสาระ

 • ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ประกาศรับสมัครนักฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน

  ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ประกาศรับสมัครนักฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน
  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ....

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ....
  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ....

  เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ...."
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความ..

  สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความ..
  ผู้ชม 12 ครั้ง

MORE ALL