บทความสาระ

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

สร้างเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 | ผู้ชม 22 ครั้ง

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50


ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

วิธีการยื่นแจ้งฝึกหัดงาน
– ยื่นแจ้งฝึกหัดงานด้วยตัวเอง
– ยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้ (ไม่ต้องมอบอำนาจ)
– ยื่นแจ้งฝึกหัดงานได้ทางไปรษณีย์
*** อย่าลืมแนบสำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นรับรองการเข้าฝึกหัดงาน ***

ดาวน์โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงานรุ่น 50 : Download

กรณีส่งทางไปรษณีย์

กรุณาส่งเอกสารมาที่
249 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/07/25/1-60/

Update : 31 กรกฎาคม 2561 (10:06)

บทความสาระ

 • สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา

  สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
  ผู้ชม 19 ครั้ง

 • ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

  ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561
  ผู้ชม 26 ครั้ง

 • หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2

  หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2
  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน

  หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน
  ผู้ชม 24 ครั้ง

MORE ALL