บทความสาระ

กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

สร้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 | ผู้ชม 38 ครั้ง

กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51


กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 : Download

ใบสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 : Download

ใบจองคำบรรยาย (ไม่บังคับจอง) : Download

แบบฟอร์มชำระเงิน

 • ธนาคารกรุงเทพ : Download
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส : Download

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/07/19/1-57/

Update : 23 กรกฎาคม 2561 (10:50)

บทความสาระ

 • สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา

  สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
  ผู้ชม 19 ครั้ง

 • ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

  ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561
  ผู้ชม 26 ครั้ง

 • หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2

  หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2
  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน

  หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน
  ผู้ชม 24 ครั้ง

MORE ALL