บทความสาระ

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

สร้างเมื่อ 08 มิถุนายน 2561 | ผู้ชม 95 ครั้ง

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันและสถานที่อบรม : วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง PV.202 อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/06/08/1-40/

Update : 08 มิถุนายน 2561 (11:28)

บทความสาระ

 • สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา

  สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
  ผู้ชม 19 ครั้ง

 • ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

  ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561
  ผู้ชม 26 ครั้ง

 • หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2

  หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2
  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน

  หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน
  ผู้ชม 24 ครั้ง

MORE ALL