บทความสาระ

“หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

สร้างเมื่อ 04 มิถุนายน 2561 | ผู้ชม 105 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”


สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561  ***รับสมัครจำนวน 100 คนเท่านั้น***

ระยะเวลาฝึกอบรม :

 • ปฐมนิเทศ 7 กรกฎาคม 2561
 • ภาคสนาม 14 – 15 กรกฎาคม 2561
 • ภาคทฤษฎี 4, 5, 25 สิงหาคม 2561
 • ศึกษาพื้นที่คดีสิ่งแวดล้อม 26 สิงหาคม 2561
 • นำเสนองานกลุ่ม 8, 9 กันยายน 2561
 • รับประกาศนียบัตร 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมการอบรม : 7,000 บาท

วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ : Download

ใบสมัครโครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10 : Download

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ โทร. 02-522-7153

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/06/01/4-2/

Update : 04 มิถุนายน 2561 (09:44)

บทความสาระ

 • สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา

  สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
  ผู้ชม 19 ครั้ง

 • ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561

  ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/2561
  ผู้ชม 26 ครั้ง

 • หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2

  หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับทนายความ รุ่นที่ 2
  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน

  หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน
  ผู้ชม 24 ครั้ง

MORE ALL