บทความสาระ

“หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

สร้างเมื่อ 04 มิถุนายน 2561 | ผู้ชม 29 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”


สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561  ***รับสมัครจำนวน 100 คนเท่านั้น***

ระยะเวลาฝึกอบรม :

 • ปฐมนิเทศ 7 กรกฎาคม 2561
 • ภาคสนาม 14 – 15 กรกฎาคม 2561
 • ภาคทฤษฎี 4, 5, 25 สิงหาคม 2561
 • ศึกษาพื้นที่คดีสิ่งแวดล้อม 26 สิงหาคม 2561
 • นำเสนองานกลุ่ม 8, 9 กันยายน 2561
 • รับประกาศนียบัตร 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมการอบรม : 7,000 บาท

วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ : Download

ใบสมัครโครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10 : Download

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ โทร. 02-522-7153

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/06/01/4-2/

Update : 04 มิถุนายน 2561 (09:44)

บทความสาระ

 • เลื่อนการสัมมนาเพื่อพัมนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกส

  เลื่อนการสัมมนาเพื่อพัมนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกส
  ผู้ชม 11 ครั้ง

 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ผู้ชม 14 ครั้ง

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48
  ผู้ชม 23 ครั้ง

 • เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

  เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่
  ผู้ชม 25 ครั้ง

MORE ALL