บทความสาระ

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 3

สร้างเมื่อ 27 เมษายน 2561 | ผู้ชม 162 ครั้ง

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 3


สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดอบรมหลักสูตร “Legal English Training” หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงของทนายความ (Level 1, Level 2) 

เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 เมษายน – 1 มิถุนายน 2561

สอบวัดระดับ : วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

เปิดอบรม : วันที่ 17 มิถุนายน – 23 กันยายน 2561 (เรียนทุกวันอาทิตย์ ภาคเช้า = ทฤษฎี, ภาคบ่าย = ปฏิบัติ) ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ***อบรมหลักสูตร 60 ชั่วโมง (มอบประกาศนียบัตร)***

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :

 • Level 1 = ทนายความ 9,500 บาท, บุคคลทั่วไป 15,000 บาท
 • Level 2 = ทนายความ 13,000 บาท, บุคคลทั่วไป 18,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/04/27/1-11/

Update : 27 เมษายน 2561 (15:52)

บทความสาระ

 • แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

  แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ขอเลื่อนการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยว

  ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ขอเลื่อนการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยว
  ผู้ชม 5 ครั้ง

 • สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง

  สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตร

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตร
  ผู้ชม 23 ครั้ง

MORE ALL