บทความสาระ

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ

สร้างเมื่อ 06 มีนาคม 2561 | ผู้ชม 29 ครั้ง

ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48 ในเขตพื้นที่ภาค 1-9


ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 48
เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานของการอบรมวิชาว่าความ (ส่วนภูมิภาค) ในเขตพื้นที่ภาค 1-9
(กรุณาติดต่อตามเบอร์ผู้ประสานงานของแต่ละภาค)
อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/02/27/2-100/


Update : 06 มีนาคม 2561 (11:26)

บทความสาระ

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัคร

  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัคร
  ผู้ชม 19 ครั้ง

 • สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม

  สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม
  ผู้ชม 30 ครั้ง

 • ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย”

  ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย”
  ผู้ชม 30 ครั้ง

 • ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ

  ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ
  ผู้ชม 30 ครั้ง

MORE ALL