บทความสาระ

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการทนายความอาสาทนายขอแรง

สร้างเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2561 | ผู้ชม 230 ครั้ง

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 4)


วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 4) และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจริยธรรมมรรยาททนายความ โดย ถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้
– ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ
– ทนายความขอแรงและการคุ้มครองสิทธิ/เสรีภาพ ประชาชนในการพิจารณาคดี บรรยายโดย นายนนท์ ทันตพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี
– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (การเบิกจ่าย เงินรางวัล ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาชั้นสอบสวน) บรรยายโดย นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คดีศาลของแรง) บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ
การอบรมในครั้งนี้มีทนายความอาสาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 320 คน โดย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากร และนายคณิศร ขุริรัง ประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.
อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/02/03/2-95/

Update : 05 กุมภาพันธ์ 2561 (09:42)

บทความสาระ

 • แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

  แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ขอเลื่อนการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยว

  ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ขอเลื่อนการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยว
  ผู้ชม 5 ครั้ง

 • สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง

  สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตร

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตร
  ผู้ชม 23 ครั้ง

MORE ALL