บทความสาระ

ขาเม้าท์ อย่าเอาแค่มัน

สร้างเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 | ผู้ชม 262 ครั้ง

        การเม้าท์ กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมถือว่า เป็นสีสันส่วนหนึ่งที่สร้างสีสันให้กัน วงสนทนาไปเสียแล้ว อันที่จริงการเมาท์ที่ว่านี้สามารถทำได้ แม้จะไม่สมควร แต่เรื่องราวที่หยิบมาเมาท์กันนั้น ก็ต้องมีข้อจำกัด แม้จะเป็นเรื่องพูดแค่ให้เกิดความสนุก แต่ถ้าเรื่องนั้นได้รับการขยายออกไป จนเป็นความเชื่อของผู้คนในวงกว้าง อันจะนำไปสู่ความแตกตื่น เสียหายในภายหลัง แม้ผู้พูดอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหห็นแก่ความสนุกสนาน แต่ก็ถืกว่ามีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 384 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

**หมายเหตุ : มาตรา 384 ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนแตกตื่นตกใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2558]

Update : 14 พฤศจิกายน 2560 (15:24)

บทความสาระ

 • แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

  แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ขอเลื่อนการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยว

  ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ขอเลื่อนการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยว
  ผู้ชม 5 ครั้ง

 • สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง

  สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
  ผู้ชม 24 ครั้ง

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตร

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตร
  ผู้ชม 23 ครั้ง

MORE ALL