บทความสาระ

คัดลอก โดยอ้างอิง ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

สร้างเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 | ผู้ชม 367 ครั้ง

ความรู้นั้น บางครั้งต้องอาศัยสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาหรือผลงานการค้นคว้า ของบุุคคลที่ทำไว้ก่อนหน้า เช่น คุณครูสอนนักเรียนก็ต้องอาศัยตำรา ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่่งอาจมีข้อสงสัยว่าการนำตำราหรือผลงานทางวิชาการ ของผู่อื่นมาใช้ หรือมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนนั้น ทำได้หรือไม่ หรือต้องทำเรื่อง ไปขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ กรณีเช่นนี้สามารถทำได้ เช่น คุณครูนำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ไปแจกจ่ายให้นักเรียนเพื่อการศึกษาโดยไม่ได้แสวงหากำไรใดๆ ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อยกเว้นอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 รวมทั้งเมื่อคัดลอกผลงานมาแล้วก็ยังอ้างอิงถึงแหล่งที่มา รวมทั้งดูแลการใช้ งานวิชาการนั้นไม่ให้ไปกระทบกับเจ้าของผลงาน สามารถกระทำได้ ตามาตรา 33


Update : 13 พฤศจิกายน 2560 (14:03)

บทความสาระ

 • ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ประกาศรับสมัครนักฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน

  ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ประกาศรับสมัครนักฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน
  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ....

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ....
  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ....

  เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ...."
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความ..

  สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความ..
  ผู้ชม 12 ครั้ง

MORE ALL