บทความสาระ

คัดลอก โดยอ้างอิง ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

สร้างเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 | ผู้ชม 102 ครั้ง

ความรู้นั้น บางครั้งต้องอาศัยสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาหรือผลงานการค้นคว้า ของบุุคคลที่ทำไว้ก่อนหน้า เช่น คุณครูสอนนักเรียนก็ต้องอาศัยตำรา ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่่งอาจมีข้อสงสัยว่าการนำตำราหรือผลงานทางวิชาการ ของผู่อื่นมาใช้ หรือมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนนั้น ทำได้หรือไม่ หรือต้องทำเรื่อง ไปขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ กรณีเช่นนี้สามารถทำได้ เช่น คุณครูนำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ไปแจกจ่ายให้นักเรียนเพื่อการศึกษาโดยไม่ได้แสวงหากำไรใดๆ ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อยกเว้นอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 รวมทั้งเมื่อคัดลอกผลงานมาแล้วก็ยังอ้างอิงถึงแหล่งที่มา รวมทั้งดูแลการใช้ งานวิชาการนั้นไม่ให้ไปกระทบกับเจ้าของผลงาน สามารถกระทำได้ ตามาตรา 33


Update : 13 พฤศจิกายน 2560 (14:03)

บทความสาระ

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัคร

  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัคร
  ผู้ชม 20 ครั้ง

 • สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม

  สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม
  ผู้ชม 30 ครั้ง

 • ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย”

  ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย”
  ผู้ชม 30 ครั้ง

 • ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ

  ตารางโครงการสัมนา อบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ
  ผู้ชม 30 ครั้ง

MORE ALL