บทความสาระ

คัดลอก โดยอ้างอิง ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

สร้างเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 | ผู้ชม 1,155 ครั้ง

ความรู้นั้น บางครั้งต้องอาศัยสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาหรือผลงานการค้นคว้า ของบุุคคลที่ทำไว้ก่อนหน้า เช่น คุณครูสอนนักเรียนก็ต้องอาศัยตำรา ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่่งอาจมีข้อสงสัยว่าการนำตำราหรือผลงานทางวิชาการ ของผู่อื่นมาใช้ หรือมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนนั้น ทำได้หรือไม่ หรือต้องทำเรื่อง ไปขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ กรณีเช่นนี้สามารถทำได้ เช่น คุณครูนำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ไปแจกจ่ายให้นักเรียนเพื่อการศึกษาโดยไม่ได้แสวงหากำไรใดๆ ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อยกเว้นอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 รวมทั้งเมื่อคัดลอกผลงานมาแล้วก็ยังอ้างอิงถึงแหล่งที่มา รวมทั้งดูแลการใช้ งานวิชาการนั้นไม่ให้ไปกระทบกับเจ้าของผลงาน สามารถกระทำได้ ตามาตรา 33


Update : 13 พฤศจิกายน 2560 (14:03)

บทความสาระ

 • ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

  ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
  ผู้ชม 313 ครั้ง

 • ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..

  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..
  ผู้ชม 376 ครั้ง

 • ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..

  ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..
  ผู้ชม 319 ครั้ง

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วย....

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วย....
  ผู้ชม 214 ครั้ง

MORE ALL