อัตราค่าทนายความ

สร้างเมื่อ 02 กรกฎาคม 2559 | ผู้ชม 3,106 ครั้ง

อัตราค่าทนายความ

กรุณาติดต่อสอบถามทางสำนักงาน ซึ่งมีอัตราค่าบริการแตกต่างกันไปในแต่ละคดีและการจ้างงาน

  1. โทรศัพท์    : 053 - 104 - 695
  2. มือถือ        : 064 - 230 - 6759
  3. โทรสาร      : 053 - 104 - 696 
Update : 17 กรกฎาคม 2560 (15:29)