สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษา ซี.แอล.ซี.

Central Law and Consulting (Thailand Law Office)

เว็บไซต์ บริษัท สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษา ซี.แอล.ซี. เป็นเว็บไซต์ที่รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน การธนาคาร และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และใช้เป็นช่องทางสำหรับการจัดหาทนายความเพื่อเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายสำหรับผู้ต้องการต่อสู้คดีต่างๆ ดำเนินอรรถคดีทุกประเภท ทำนิติกรรม จดทะเบียน บอกกล่าวทวงถาม ดำเนินการบังคับคดี ต่อวีซ่า จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรต่าง ๆ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

MORE ALL

บทความสาระ

MORE ALL
ปรึกษา ทนายความ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2318/2553 •   การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์
กรุณาลงทะเบียนโดยกด Register ในหน้าถามตอบของเว็บไซต์ก่อน ถึงจะม&#
อยากแนะนำตัวหรือสอลถาม ฝากข้อความไว้ได้ 
หางานลองมองทางนี้ 🚩 1. กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการ
กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 [img]http://www.lawyerscouncil.or.th/news/wp-content/uploads/2018/01/1-3.jp
•   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2406/2560 •   จำเลยก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างคร่อม&#
•   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3322/2560 •   เมื่อไม้ของกลางที่ปรากฏจากพยานห&#
เทคนิคช่วยในการจดจำในการอ่านหนังสือ    คนเราเมื่อทำอะไรป
กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจ