สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษา ซี.แอล.ซี.

Central Law and Consulting (Thailand Law Office)

เว็บไซต์ บริษัท สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษา ซี.แอล.ซี. เป็นเว็บไซต์ที่รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน การธนาคาร และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และใช้เป็นช่องทางสำหรับการจัดหาทนายความเพื่อเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายสำหรับผู้ต้องการต่อสู้คดีต่างๆ ดำเนินอรรถคดีทุกประเภท ทำนิติกรรม จดทะเบียน บอกกล่าวทวงถาม ดำเนินการบังคับคดี ต่อวีซ่า จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรต่าง ๆ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

MORE ALL

บทความสาระ

MORE ALL
ปรึกษา ทนายความ
สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 78 อัตรา สำนักงา
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 200 อัตรา สำนักงาน ป.&#
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2562 จำนวน 8,164 อัตรา คาดรับสมัครสอบมีนาคม 62 ข่&#
เปิดรับสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2562 จำนวน 1000 อัตรา
ตารางเรียนและการแต่งกายการเข้าอบรมฯภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51 [img]http://www.la
Justice is the Constant and perpetual wish to render everyone his due. ความยุติธรรม คือ เจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาล ที่จ&
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔&
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอ&
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อ&
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น&